01597 822665
01597 829298

facebook.jpg Google+ twitternew40px.png

Cysylltu


Archebu

Newyddion

Croeso i’n gwefan newydd a gobeithio y byddwch yn mwynhau’r olwg newydd gyda nifer o nodweddion ychwanegol. Dros y misoedd nesaf byddwn yn rhoi manylion rhagor o gyrsiau a rhagor o luniau o fwthyn byrnau gwellt Bathsheba, sydd bron yn barod. Cymrwch gip ar y gwaith adeiladu

Cyrsiau

 

Cyfeiriad

Fferm Ty Gwyn

Llandrindod

LD1 5NY

FFôn:

01597 829298 –swyddfa’r fferm 

01597 822665 – ty fferm (gwell galw’r rhif yma gyda’r nos).

Ebost: margot(at)tygwynfarm.co.uk

Cyfarwyddiadau 

O’r Gogledd ar hyd yr  A44 a’r A483 o Crossgates.

Ewch i Llandrindod, ewch heibio Gwesty’r Metropole  (gwesty mawr gwyrdd ar y chwith), cymrwch y tro cyntaf ar y chwith ar ôl y Metropole, gydag arwydd Y Llyn.  Bron cyn gynted ag i chi droi i’r chwith ewch i’r dde rhwng y fferyllydd a’r Automobile Palace. Dilynwch y ffordd yna heibio’r llyn i groesffordd T. Trowch i’r chwith, ewch i fyny’r rhiw heibio’r clwb golf, heibio tro cas, heibio byngalos ar eich chwith, ac ewch mlaen am tua  ¼ milltir ac yna dilynwch y ffordd wrth iddo droi yn siarp i’r dde  (peidiwch cymryd y ffordd o’ch blaen sydd ac arwydd dim ffordd drwodd) Edrychwch am yr arwyddbost sy’n dweud FFerm Ty Gwyn.  Dilynwch y lôn ac ewch drwy giat fetel (ar agor fel arfer) i lawr y rhiw at giat ddu, trowch i mewn drwy’r giat ddu i mewn i’r buarth. Ewch ymlaen i’r iard ac mae Bwthyn y Sgubor ar y llaw chwith yr iard.

Fferm Ty Gwyn yw’r unig fferm ar y dde ar ol y cwrs golff. Peidiwch mynd mewn i Ty Gwyn Bach, sydd ymhell cyn i chi ein cyrraedd ni.

O’r de drwy’r  A483 o Lanfair ym Muallt.

Wrth i chi ddod mewn i Landrindod  rydych yn mynd heibio garej ar y dde yna fe ddewch i droad llydan ar y dde gyferbyn a’r hen Grosvenor Stores gydag arwydd Y Llyn a’r Cwrs Golff. Cymrwch y troad yna i’r dde ac ewch allan heibio’r llyn ac i fyny’r rhiw heibio’r cwrs golf, rownd tro cas, heibio byngalos ar y chwith  ac ewch mlaen am tua  ¼ milltir ac yna dilynwch y ffordd wrth iddo droi yn siarp i’r dde  (peidiwch cymryd y ffordd o’ch blaen sydd ac arwydd dim ffordd drwodd) Edrychwch am yr arwyddbost sy’n dweud FFerm Ty Gwyn.  Dilynwch y lôn ac ewch drwy giat fetel (ar agor fel arfer) i lawr y rhiw at giat ddu, trowch i mewn drwy’r giat ddu i mewn i’r buarth. Ewch ymlaen i’r iard ac mae Bwthyn y Sgubor ar  llaw chwith yr iard.

Fferm Ty Gwyn yw’r unig fferm ar y dde ar ol y cwrs golff. Peidiwch mynd mewn i Ty Gwyn Bach, sydd ymhell cyn i chi ein cyrraedd ni.

Mae Fferm Ty Gwyn tua 2.5 milltir o Landrindod .

Gofalwch os ydych yn defnyddio SATNAV gan ei fod yn aml yn mynd a chi at y byngalos yn lle hynny!

Granary Cottage

Guestbook

Thank you for a lovely stay in a beautiful setting. The children loved the treasure hunting and pond dipping. The grown ups became a little bit obsessed with bird spotting!!! We saw lots of lovely animals and flowers. Having no electricity was a novelty and not an issue. Thank you.

Tim, Yvonne, Osian(7) Nia (3)

Profiad Straw Bale