01597 822665
01597 829298

facebook.jpg Google+ twitternew40px.png

Cysylltu


Archebu

Newyddion

Croeso i’n gwefan newydd a gobeithio y byddwch yn mwynhau’r olwg newydd gyda nifer o nodweddion ychwanegol. Dros y misoedd nesaf byddwn yn rhoi manylion rhagor o gyrsiau a rhagor o luniau o fwthyn byrnau gwellt Bathsheba, sydd bron yn barod. Cymrwch gip ar y gwaith adeiladu

Cyrsiau

 

Cyfeiriad

Fferm Ty Gwyn

Llandrindod

LD1 5NY

FFôn:

01597 829298 –swyddfa’r fferm 

01597 822665 – ty fferm (gwell galw’r rhif yma gyda’r nos).

Ebost: margot(at)tygwynfarm.co.uk

Cyfarwyddiadau 

O’r Gogledd ar hyd yr  A44 a’r A483 o Crossgates.

Ewch i Llandrindod, ewch heibio Gwesty’r Metropole  (gwesty mawr gwyrdd ar y chwith), cymrwch y tro cyntaf ar y chwith ar ôl y Metropole, gydag arwydd Y Llyn.  Bron cyn gynted ag i chi droi i’r chwith ewch i’r dde rhwng y fferyllydd a’r Automobile Palace. Dilynwch y ffordd yna heibio’r llyn i groesffordd T. Trowch i’r chwith, ewch i fyny’r rhiw heibio’r clwb golf, heibio tro cas, heibio byngalos ar eich chwith, ac ewch mlaen am tua  ¼ milltir ac yna dilynwch y ffordd wrth iddo droi yn siarp i’r dde  (peidiwch cymryd y ffordd o’ch blaen sydd ac arwydd dim ffordd drwodd) Edrychwch am yr arwyddbost sy’n dweud FFerm Ty Gwyn.  Dilynwch y lôn ac ewch drwy giat fetel (ar agor fel arfer) i lawr y rhiw at giat ddu, trowch i mewn drwy’r giat ddu i mewn i’r buarth. Ewch ymlaen i’r iard ac mae Bwthyn y Sgubor ar y llaw chwith yr iard.

Fferm Ty Gwyn yw’r unig fferm ar y dde ar ol y cwrs golff. Peidiwch mynd mewn i Ty Gwyn Bach, sydd ymhell cyn i chi ein cyrraedd ni.

O’r de drwy’r  A483 o Lanfair ym Muallt.

Wrth i chi ddod mewn i Landrindod  rydych yn mynd heibio garej ar y dde yna fe ddewch i droad llydan ar y dde gyferbyn a’r hen Grosvenor Stores gydag arwydd Y Llyn a’r Cwrs Golff. Cymrwch y troad yna i’r dde ac ewch allan heibio’r llyn ac i fyny’r rhiw heibio’r cwrs golf, rownd tro cas, heibio byngalos ar y chwith  ac ewch mlaen am tua  ¼ milltir ac yna dilynwch y ffordd wrth iddo droi yn siarp i’r dde  (peidiwch cymryd y ffordd o’ch blaen sydd ac arwydd dim ffordd drwodd) Edrychwch am yr arwyddbost sy’n dweud FFerm Ty Gwyn.  Dilynwch y lôn ac ewch drwy giat fetel (ar agor fel arfer) i lawr y rhiw at giat ddu, trowch i mewn drwy’r giat ddu i mewn i’r buarth. Ewch ymlaen i’r iard ac mae Bwthyn y Sgubor ar  llaw chwith yr iard.

Fferm Ty Gwyn yw’r unig fferm ar y dde ar ol y cwrs golff. Peidiwch mynd mewn i Ty Gwyn Bach, sydd ymhell cyn i chi ein cyrraedd ni.

Mae Fferm Ty Gwyn tua 2.5 milltir o Landrindod .

Gofalwch os ydych yn defnyddio SATNAV gan ei fod yn aml yn mynd a chi at y byngalos yn lle hynny!

Granary Cottage

Guestbook

A very welcome retreat away from the chaos of normal life. We absolutely love the Straw Cottage and its setting. We feel very cosy with the storm whirling around outside. Thank you.

Harriet, Catherine & Florence (15 months)

Profiad Straw Bale