gcottage302x205.jpg
Granary Cottage

Am Granary Cottage

VisitWales_4starlogo_big.jpgMae Bwthyn y Sgubor yn fwthyn hunan-arlwyo cysurus, llawn steil gyda golygfeydd godidog. Gyda gradd 4 seren mae ynddo ddwy ystafell wely en-swit… Mwy

Am Fferm Ty Gwyn Farm

Fferm gymysg, draddodiadol, organig yw Ty Gwyn ym mryniau Maesyfed gyda golygyfeydd godidog i bob cyfeiriad…. Mwy

 

strawbale302x205.jpg
Profiad Straw Bale

Am y Byrnau Gwellt

Y lle gorau oll i ddianc iddo, mae Bwthyn Bathsheba ymhell o ddwndwr y dorf ac yn fwthyn o fyrnau gwellt mewn man delfrydol ar y fferm…Mwy

Newyddion

Croeso i’n gwefan newydd a gobeithio y byddwch yn mwynhau’r olwg newydd gyda nifer o nodweddion ychwanegol. Dros y misoedd nesaf byddwn yn rhoi manylion rhagor o gyrsiau a rhagor o luniau o fwthyn byrnau gwellt Bathsheba, sydd bron yn barod. Cymrwch gip ar y gwaith adeiladu

courses302x205.jpg
Cyrsiau & Profiadau

Cyrsiau a Phrofiadau

Hoffech chi roi cynnig ar rywbeth gwahanol? Efallai dysgu sgil newydd neu brofi ffordd wahanol o fyw? Mwy.. 

Talebau Anrheg

Rydym yn cynnig talebau anrheg ar gyfer ein Llety, Cyrsiau a Phrofiadau. Holwch ar y ffôn neu gyda’r Ffurflen Gysylltu am ragor o fanylion. 

Mae Ty Gwyn yn fwy na chartref i ni; dyma ein ffordd o fyw, yn cynnwys nifer o weithgareddau cefn gwlad, ffermio, marchogaeth, gweithio gyda’r cŵn. Rydym wrth ein bodd yn  gofalu am y tir rydym yn ei amaethu felly mae’n dirwedd deniadol ac yn llawn bywyd gwyllt. Rydym yn dweud ein bod wedi cuddio yn nefoedd Maesyfed ac rydym yn awyddus iawn i chi hefyd fwynhau’r nefoedd yma, felly dewch i ymweld â ni. Efallai y byddwch eisiau ymlacio neu bod yn brysur, eistedd yn yr ardd neu gerdded y bryniau – beth bynang fynnwch chi, eich dewis chi. Rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu i Fferm Ty Gwyn

Margot & Anthony